Mahmut USTAOSMANOĞLU Efendi Hazretleri

     

Trabzon, Of-Miço (Tavşanlı) köyü eşrafından olan ve bölge halkının halk hekimi olarak tanıdığı, hac ibadetini ifa için gittiği Mekke-i Mükerreme’de Rahmet-i Rahman’a kavuşarak Cennetü-l Mualla’ya defnedilen Hacı Mustafa Efendi’nin dört oğlundan ikincisi olan ve babası gibi 1955’de hac ibadetini ifa ederken vefat ederek babasıyla Cennetü-l Mualla’da aynı parselde yatan hacı Ali Efendi ile Tufan Vanlıoğlu’nun kerimesi Fatma Hoca Hanım’dan yıllar sonra 1929’da Tavşanlı köyünde dünyaya gelen tek erkek çocukları olan muhterem Mahmut Ustaosmanoğlu Hocaefendi, hayatının ilerleyen günlerinde yaşıtlarının arasında ezilmemesi için günün adeti ve merhume annesinin isteği üzerine nüfusa 1931 doğumlu olarak kaydettirildi.
 İstanbul Bayrampaşa Yeşil Camii emekli imam hatibi, Yeşil Camii Kur’an Kursu kurucusu ve dernek başkanı, aynı zamanda Yeşil Cami İlme Hizmet Vakfı Başkanı ve Muhterem Mahmut Efendi Hazretleri’nin amcasının oğlu olan muhterem Abdullah Ustaosmanoğlu Hoca Efendi’nin belirttiğine göre; Efendi Hazretleri’nin dünyaya geldiği dönemde köylerinde yaşayan birçok aile 3 ile 20 arasında değişen sayıda inek beslermiş. Arazisi müsait olanlar kendi arazilerinde, olmayanlar ise köyün ortak merasında otlatırlarmış.

 Ustaosmanoğlu ailesi, arazileri geniş ve verimli olduğu için ineklerini çoğu zaman kendilerine ait arazide otlatırlarmış. O tarihte ineklerden elde edilen süt ve süt ürünleri evde kullanılır fazla gelen kısmı ise konu-komşu, hısım-akrabaya ve fakir-fukaraya tasadduk edilirmiş.

Bazı zamanlar Ustaosmanoğlu ailesi ihtiyaca binaen ineklerini ortak merada otlatırlarmış. Muhterem Mahmut Efendi Hazretleri daha çocuk yaşta denilebilecek zamanlarında ineklerin ailesine ait arazide otlamasından sonra alınan sütten içer ancak ortak merada otlamasından sonra alınan sütten içmezmiş. Bilahare bu inceliği tespit eden merhume annesi de meradan elde edilen sütten içmesi için ciğerparesini zorlamamıştır. Hafızlığını merhume annesi Fatma Hanım’ın hocalığında babasının da kontrolünde tamamladı. Daha sonra köyün hocaefendilerinden talim ve benzeri dersleri ikmal etti. Yine köyünün çok muhterem hocalarından olan Mustafa Salihoğluile Hasan Salihoğlu Hocaefendi’lerden Yasin Suresinin tefsirini okudu. Balaban köyünden Hoca Vahap Efendi’den Arapça,  Emsile – Bina kitaplarını okudu. Ramazan-ı Şerif ayında vazife yapmak üzere Kayseri’ye gitti. Burada tesbihçizade Hacı Ahmet Efendi’yle karşılaştı. Kendisinden bir yıl Arapça okudu. Subha-i şibyan, tubbe-i Vehbi, avamil ve izhar isimli kitabın iğrab bahsini bu hocaefendi’den tahsil etti.

Kayseri dönüşünde memleketimizin tanınmış hocaefendi’lerinden ve dersiamlarından Süleymaniye medreseleri’nden mezun ve dersiamlık unvanına sahip merhum Dursun Fevzi Güven Hocaefendi’ye ilim tahsil etmek üzere ihtisab etti.

        Böylece merhum Hacı Dursun Efendi, muhterem Mahmut Ustaosmanoğlu Hocaefendi’nin hem hocası ve hem de ablasıyla evli olduğu için eniştesi olma şerefini bir arada bulundurdu. Bu esnada köyünün tanımış ailelerinden Vanlıoğlu Abbas Efendi’nin kerimesi Zehra Hanımefendi ile evlendi.

        16 yaşında iken İslami ilimlerden icazet aldı. Askere gitmeden önce de bir grup talebe okutarak onlara icazet verdi.

                     Yetiştirmiş olduğu öğrenciler içinde pek çoğu Diyanet İşleri Başkanlığı bünyesindeki muhtelif birimlerde görev yapmaktadırlar.  Vatani görevini yapmak üzere piyade olarak amcası merhum Hüseyin Efendi’nin büyük oğlu Abdullah ve Muhammed Ustaosmanoğlu Hocaefendi’lerin de abisi olan merhum Mustafa Hocaefendi’yle Bursa’ya gitti.

        Askerlik vazifesi esnasında Bandırma’da Nakşi Şeyhi Ali Rıza Bezzaz Efendi tarafından yaptırılan Camiye ibadet maksadı ile gidip-gelirken şeyhülislamlık makamında pek çok görevde bulunan Nakşi şeyhlerinden Merhum Ali Haydar Gürbüzler Hocaefendi ile tanıştı.

        Askerlik görevini tamamladıktan sonra Ali Haydar Hocaefendi’nin irşadı ve rehberliği ile İstanbul’da İsmailağa Camii’nde İmam-hatip olarak göreve başladı. 1960 yılında da muhterem hocası ve üstadı şeyh Ali Haydar Efendi’nin Rahmet-i Rahman’a kavuşması üzerine irşat vazifesi ile görevlendirildi.

        42 yıl bilfiil din hizmetinde bulunan muhterem Mahmut Ustaosmanoğlu Hocaefendi Diyanet Teşkilatından 1996 yılında 65 yaşında doldurduğu için emekliye ayrıldı.

        Bu süre zarfındaki ilmi birikimini memleketimiz insanı ve Müslüman kardeşlerimizle paylaşabilmek amacı ile Ruhu-l Furkan isimli bir tefsiri kaleme almaya başladı. Şu ana kadar Allah’a hamd-ü senalar olsun 14 cildini tamamladı. Ayrıca yapmış olduğu sohbetler dört cilt halinde yayınlandı.

        Halen sağlığı elverdiği ölçüde hizmete devam etmeye çalışıyor. Ayrıca Yanyalı Mustafa İsmet Garibullah büyük şeyh efendinin Risale-i Kutsiyye isimli kitabına yaptığı tercüme ve izahı iki cilt olarak yayımlandı. İlk eşi olan Zehra annemiz Rahmet-i Rahman’a kavuşunca ikinci defa Kahramanmaraş eşrafından hoca hanım olan Müşerref annemiz ile evlendi. Hocalık görevi yapan 2 oğlu (Ahmet ve Abdullah) ve 1 kızı var. Muhterem hocamızın merhume kızı Şehid Hızır Muratoğlu Hocaefendi ile evli idi.